narzedzia ogrodnicze glebogryzarka

narzedzia ogrodnicze glebogryzarka

Jak rozpocząć własną kompost obornik

Kompost Obornik odnosi się do materiałów organicznych lub materii, które zostały wprowadzone do komponowania, wykonując pewne procedury w okresie czasu do poprawy żyzności gleby i zmiany gleby. Kompost Obornik jest naturalnym środkiem do poprawy żyzności gleby i jest przygotowany przez zbieranie materiałów naturalnych, takich jak groch i fasola strąki, trawy, łodyg kukurydzy, słomki, obierki ziemniaków i resztek żywności.porównanie ubezpieczeń komunikacyjnych Te materiały są razem w dole sterty i wyszedł na próchnicę. Materiały rozkładają się na humus po okresie czasu i jest gotowe do użycia po około czterech miesięcy.

Istotne składniki kompostu obornika

· Woda: jest to w celu zwiększenia rozkładu materiałów kompostu i umożliwienia napowietrzania.

· Tlen: zapewnienie utlenianie węgla stąd proces rozkładu.

· Węgla: jest do dostarczania energii; utlenianie węgla wytwarza ciepło, które gwarantuje rozkładu jest udany.

Znaczenie kompostu obornika

· Niszczenie patogenów i chwastów; w wyniku ciepła wytwarzanego podczas procesu rozkładu, patogeny w glebie, takie jak thermophilis i mesophilis i niepożądanych chwastów są niszczone.

· użyźnianie gleby; próchnicy i bakterii w podłożu zapewniają napowietrzenie w glebie, tlen, azot

· Nawożenie gleby: składników odżywczych w nawozie zwiększa żyzność gleby i humusu i posiadać odpowiednią ilość wody co za tym idzie poprawy żyzności gleby.

· Poprawia strukturę gleby; czyli profil gleby, wody, powietrza, humus, a żywe mikroorganizmy

· Jest tani, ponieważ korzysta z lokalnie dostępnych materiałów

Przygotowanie kompostu obornika

Materiały potrzebne są narzędzia, takie jak: djembe, panga, grabie, łopaty, materiałów organicznych, trawy, strąków fasoli, krzewy, odpadów zwierzęcych na przykład gnojówki, królików i drobiu odchody i resztki jedzenia przeniesień.

– autor artykułu