Sąd Okręgowy w Warszawie wystąpił do frankowicze wyroki z czterema pytaniami prejudycjalnymi

2021-03-04

Co więcej, banki także mogą się pochwalić kilkoma wyrokami na swoją korzyść, gdzie frankowicze nie zdołali przekonać sądów. Frankowicze bardzo chcieli… ale nie będzie ustawowego nakazu przewalutowania, ale banki mają dobrowolnie porozumieć się w tej kwestii z klientami. W świetle możliwych odpowiedzi TSUE ta argumentacja może się okazać niewystarczająca aby wygrać z bankiem. Sąd Okręgowy w Warszawie wystąpił do frankowicze wyroki https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ z czterema pytaniami prejudycjalnymi. Ostatnie wyroki sądów potwierdzają to co od dawna pisałem na tej stronie. Choć setki spraw jest niemal identycznych, jak umowy kredytowe, które podpisali, wyroki zapadają jednak różne. Wyrok ten może sprawić, że długo wyczekiwana ustawa (zwana także ustawą Dudy) może stać się niepotrzebna, a bankowcy alarmują, że grozi katastrofa. Pytania do TSUE przejawiają pewien zamysł pytającego. Nie wiadomo więc czy na tak postawione ogólne pytania TSUE w ogóle odpowie. Wpisując frazę Frankowicze w Google nie otrzymujemy istotnych informacji (z ostatnich dni). Po czterech latach frankowicze wciąż czekają na wprowadzenie takiego rozwiązania. Frankowicze masowo ruszyli do sądów gdzie walczą z bankami. Na przyszłość lepiej unikać stawiania pochopnych pytań licząc na to, że TSUE wyręczy kogokolwiek z jego roli jaka mu przypadła w tej farsie. Pytania do TSUE mogą przekreślić szanse na wygrane tych frankowiczów, którzy w sądach powołują się na argument najprostszy. Choć setki spraw jest niemal identycznych, jak umowy kredytowe które podpisali, wyroki zapadają jednak różne. Przy wijącym się na sejmowej mównicy pośle Cymańskim bankowcy straszący, że korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE oznacza, że banki zapłacą 60 mld zł, to… naprawdę szkoda gadać. Wyrok TSUE położył temu kres. Ten wyrok daje jasną odpowiedź na pytanie co zrobić z umową gdy nie ma przepisu dyspozytywnego, którym można zastąpić warunek nieuczciwy. Frankowiczów i powoda w tej sprawie, że przy tak sugerującym pytaniu, TSUE zajmie stanowisko, że umowa może być uzupełniona kursem zwyczajowym, cokolwiek by on oznaczał. Mając dość, frankowicze poszli do sądu i niestety pierwsze sprawy przegrali z kretesem. , ale również i Eurobank) zapadają na ogół korzystne wyroki dla kredytobiorców. Frankowicze apelują o pomoc do prezydenta Dudy i po trzech latach stało się: przegłosowano prezydencki projekt ustawy programu pomocy dla Frankowiczów. Czy wyrok TSUE to początek końca problemów Frankowiczów? Owszem dewizowe hipoteki zniknęły, ale frankowicze zostali z problemem. Nie ma obaw, że wyrok TSUE. SO w Warszawie pyta TSUE czy w takiej sytuacji można zastąpić lukę w umowie krajowymi przepisami. Usłyszały, że rząd PiS podziela opinię rzecznika TSUE wydaną w maju tego roku i we wrześniu oczekuje jej potwierdzenia przez Trybunał. Jeżeli TSUE na nie odpowie, to wyrok TSUE będzie miał znaczenie dla tych spraw frankowych, w których argumentacja opiera się wyłącznie na abuzywności postanowień umownych. Oba wyroki z Wrocławia były korzystne dla frankowiczów. Co do zasady wynika z niej, że przeważają wyroki korzystne dla zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Wynika to z traktatowej pozycji TSUE jako najwy�szego organu s�downiczego Unii, do kt�rego zada� nale�y. Frankowicze masowo ruszyli do sądów, w których walczą z bankami. Zdaniem ZBP niekorzystny dla sektora wyrok mo�e kosztowa� go ponad 60 mld z�, co oznacza�oby ogromny ubytek kapita��w i problemy finansowe bank�w rzutuj�ce na gospodark�. Dwa istotne dla Polski wyroki TSUE mogą zapaść tuż przed wyborami 13 października.