Klarowna misja i wizja firmy oraz odpowiednio przygotowana strategia sprawią, że kierunek rozwoju strategia przedsiębiorstwa będzie spójny zarówno dla środowiska wewnętrznego, jak i otoczenia

2019-11-13

Te dotyczą bezpośrednio wnętrza przedsiębiorstwa — tego, jak działa i jakie posiada zasoby. Warto bowiem pamiętać, że strategia wyznacza sztywne ramy działania umożliwiające osiągnięcie zakładanych celów w perspektywie długofalowej – najczęściej kilku. Wizja, misja i strategia to trzy bardzo ważne elementy rozwoju przedsiębiorstwa, które są ściśle ze sobą powiązane. Klarowna misja i wizja firmy oraz odpowiednio przygotowana strategia sprawią, że kierunek rozwoju strategia przedsiębiorstwa będzie spójny zarówno dla środowiska wewnętrznego, jak i otoczenia. Potem przychodzi refleksja, czy strategia to coś na najbliższe pięć lat, czy też raczej na najbliższy rok, czy kwartał? Strategia to droga prowadząca do określonych celów i dlatego nigdy, dopóki jej nie przejdziemy nie będziemy wiedzieli czy strategia, którą właśnie opracowaliśmy jest dobra, czy zła. Strategia oznacza zatem całokształt działań i zaniechań podejmowanych przez kierownictwo danego zespołu, Firmy czy Państwa, zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów. Z tym, że w przypadku małych firm strategia będzie pełniła zupełnie inną rolę niż w dużych organizacjach. Wiesz już, jak ustalić strategię przedsiębiorstwa za pomocą analizy SWOT. Strategia powinna być oparta na wizji i misji firmy, aby w zmieniających się okolicznościach wiedzieć, jaki kierunek działań obrać. Ograniczają one bowiem sprawność przedsiębiorstwa i hamują jego rozwój. Odpowiednio przygotowana strategia powinna charakteryzować się ciągłością i dynamiką, ponieważ jest to nieprzerwany i niekończący się proces, który zmienia się w zależności od warunków otoczenia. Czy w takim razie można uznać, że strategia firmy jest zarezerwowana i sprawdzi się jedynie w dużych organizacjach? Strategia jest to szereg podejmowanych działań, zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów, jakie zostały określone w misji i wizji przedsiębiorstwa. Strategia uwzględnia wszystkie czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów. I dalej: strategia organizacji może przyjąć formę skonkretyzowanego, długofalowego planu działań lub stanowić wzorzec i zbiór zasad postępowania względem wyzwań płynących z jej otoczenia. Nawet najbardziej innowacyjna i przemyślana strategia biznesowa nie przyniesie rezultatów, jeśli nie podążą za nią procesy operacyjne. Na podstawie analizy przedsiębiorstwa skupionej na aspektach wewnętrznych, wypisz mocne i słabe strony firmy. Wikipedia pisze, że strategia to przyjęta przez daną organizację ogólna koncepcja działania, mająca zapewnić realizację jej fundamentalnych celów.